Page 1 of 1

Hur många zappar?

PostPosted: Thu Oct 27, 2011 8:44 pm
by medlem
Hur många av er zappar till en annan kanal om det är reklam på tv? Jag var emot att göra det i början, men nu har även jag kommit in i det. Det är ju jättesmdigt att göra och man kanske får idéer om andra program man kan kolla på.